VERKOPEN
Zoeken
Normaal: €25,00
Nu: €10,00
Op verlanglijstje
90
1
(0)
16 items

Historische inleiding tot het recht

Lesnotities van extern recht en intern recht.
de evolutie van het recht doorheen de tijd.

COLLEGEDICTAAT

Gratis

2

59


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

78


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

56


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

97


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

83


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

60


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

72


COLLEGEDICTAAT

Gratis

2

60


COLLEGEDICTAAT

Gratis

2

37


COLLEGEDICTAAT

Gratis

2

49


COLLEGEDICTAAT

Gratis

5

60


COLLEGEDICTAAT

Gratis

6

50


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

37


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

56


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

57


COLLEGEDICTAAT

€2,50

0

39


Normaal: €25,00
Nu: €10,00
Op verlanglijstje
90
1
(0)
Verkoper
BRONS  
Saiga
Lid sinds 3 jaar geleden
31 documenten verkocht
Verkoper heeft nog geen beoordelingen ontvangen.
Onderwerpen
Inleiding Pontifex Auguren Fas Ius Ius fetiale Pater patratus Perduellio Romeinse periode Periodisering Voorklassiek recht Naklassiek recht Carthago Senaat Justinianus Patriciërs Plebejers Republiek Koningstijd Compilatoren Lex Leges 12-tafelenwet Plebecita Lex hortensia Late republiek Praetor peregrinus Praetor urbanus Ius civile Ius gentium Legisactio Edict Ius honorarium Denegatio actiones Formula Ius respondendi Keizerlijke administratie Consistorium Instituten van gaius Het eeuwig edict Edict perpetum Cognitioprocedure Keizerlijk recht Opschortende werking Actieve rechter Naklassieke periode Extern recht Vroege middeleeuwen Pays de droit écrit Pays de droit coutumiere Karolingische renaissance Capitularia Feodaliteit Commendatio Beneficium Precarium Heerlijk stelstel Late middeleeuwen Inv Glossatoren Irnerius Accursius Magnum glossa Azo Summa aurea Magna glossarium Commentatoren Bartolus Baldus Canones Decretalen Liber extra Liber sextus Corpus iuris canonici Humanisten Filologisch hum Verlichting Moderne tijd Code civil Commentaar verbod Boeches de la loi Code napoleon Duitsland Von savigny Volksgeist Germanisten Pandektisten Beriffjurisprudenz Generalklauseln Bgb Zbg Nbw Methode m Commercium Concubium Matrimonium Status libertatis Onvrijen Serf Horigen Vroegmoderne tij Vreemdelingenrecht Ius soli Ius sanguinis Status civitatis Poorterschap Aubaniteitsbeginsel Issuerecht Natural Infans Infans maioris Puber Exeptio legis laetoria Lex laetoria Minderjarig Curatele Sui iuris Houdenisse Afstamming in de middeleeuwen Bastaard Buitenhuwelijkse kinderen Adoptie Adoptio imitat naturam Familieraad Ouderlijke macht Vaderlijke macht Echtscheiding Koophuwelijk Friedelehe Friedelfrau Roofhuwelijk Boudewijn met de ijzeren arm Consilie van trente Mundium Venies ad nos Verba de presenti Verba de juturo Copula carnalis Eot E Doarium Fideïcommis Dotaal stelsel Dos Intestaat Verbintenissenrecht Obligatio Verbintenis Debitor Creditor Schuldeiser Schuldenaar Se Sa Vordering Actiones Actiones in personam Actiones in Verbintenissenrecht Actio in personam Actio in rem Debiteur Crediteur Gaius Delictum Contract Contractus Generieke overeenkomst Pactum Conventio pactum Quasi-contracten Quasi-d Culpa Wanprestatie Verzuim Niet-uitvoering Mora Genus non perit Formele contracten Contracten van strikt recht Dolus Culpa lata Culpa levis Culpa levis in concreto Culpa levis in abstracto Interpellat Quasi-delicten Delicten Onrechtvaardige verrijking Conditio Delictum privata Delictum publica Furtum Damnum iniuria datum Lex aquillia Equivalentieleer Le Zakenrecht Dominium Imisioleer
×