Onderzoek Strategisch Management - eindcijfer 9 - €15,49   In winkelwagen

Scriptie

Onderzoek Strategisch Management - eindcijfer 9

Laatste update van het document: 1 jaar geleden

Een kwantitatief onderzoek is de eindopracht van de module Strategisch Management. Onderdelen die de revue passeren zijn de lens en bril van de strategievorming, de PESTELD-analyse, Vijfkrachtenanalyse, VRIO-anlayse, Resource Based View en Strategically Aligned Behaviour. Onderzocht is op welke punten de medewerkers meer en minder SAB vertonen ten opzichte van de corporate strategie en op welke manier dit doorvertaald kon worden naar een afdelingsstrategie. Ik heb het vak afgerond met een eindcijfer 9. De feedback vanuit de NCOI is als volgt: "Uitstekende module opdracht. Ik kan er weinig aan toevoegen. Degelijke probleemanalyse. Goede onderzoeksvragen. Uitstekend theoretisch kader. Goed onderzoek. Mooie presentatie van de resultaten. Logische conclusies en advies. Alles op hoog niveau beschreven. Volledig." De opdracht vanuit de NCOI wordt als volgt omschreven: Stap 1: Wat levert de student in? De eindopdracht voor de Masterclass Strategisch Management heeft de vorm van een kwantitatief praktijkonderzoek, waarin u een actueel en relevant strategie-onderwerp uit uw eigen beroepscontext gaat onderzoeken. U schrijft een onderzoeksrapportage met een advies aan het management van de onderzochte organisatie, met als resultaat een beschrijving van de inhoudsaspecten waarmee de organisatie rekening dient te houden bij herijking van de strategie. Door het vergroten van het inzicht in de aard van de onderliggende problematiek levert u een zichtbare bijdrage aan de oplossing ervan. Door het uitvoeren van het praktijkonderzoek en het schrijven van het onderzoeksverslag maakt u de koppeling tussen de theorie en de praktijk; u toont welke kennis en/of vaardigheden u heeft opgedaan in deze Masterclass. Alle ingeleverde onderzoeksrapportages worden door NCOI vertrouwelijk behandeld. Stap 2: Waar moet de opdracht aan voldoen? U vervaardigt zelfstandig een onderzoeksopzet, gericht op het verzamelen van voor dit organisatieaspect relevante data, verwerkt deze data tot zinvolle informatie en formuleert op basis daarvan een advies voor het verbeteren of vernieuwen van de inhoud van de strategie. Kies een probleem of een vraagstuk uit de actuele praktijk, dat empirisch (via veldonderzoek in de praktijk) is te onderzoeken op strategische aspecten. Het onderwerp van studie dient gericht te zijn op de Content-aspecten (wat dient de bedrijfskundige inhoud te zijn?) van de nieuwe strategie. Process-aspecten als het strategievormingsproces (wie wanneer en hoe participeert in de ontwikkeling van de nieuwe strategie?) of strategie-implementatie (hoe van de huidige naar de gewenste situatie te veranderen?) zijn in de eindopdracht niet als onderzoeksobject toegestaan, omdat het onderwerp 'implementatie van strategie' (vanuit een veranderkundige optiek) aan de orde komt in de andere masterclasses zoals de Masterclass HRM (in de MBA) en de Masterclass Verandermanagement (in de MCC). De termen Content, Process (en Context) worden in de het boek van Johnson et al. (2017) nader toegelicht. De onderzoeksdata kunt u verzamelen door eigen empirisch onderzoek zoals een enquête, maar het is ook mogelijk bestaande kwantitatieve dataverzamelingen te gebruiken, maar dan wel voor een door u nieuw geformuleerd onderzoeksdoel. Besef dat voor een inhoudelijk strategisch onderzoek altijd interne én externe analyse nodig is. In het geval u bestaande data herbruikt, mag u betreffende externe factoren, dan mag u de interne factoren via kwalitatief onderzoek aanvullen. En omgekeerd.

Voorbeeld 3 van de 24  pagina's

debedrijfskundegroep

Ook beschikbaar in bundel (6)

Vakken MBA - HRM + Strategie

(1)
€ 25,98   € 20,49

3x verkocht

2 items
 • 1. Scriptie - Onderzoek strategisch management - eindcijfer 9
 • 2. Scriptie - Verbeterplan human resources management - eindcijfer 7

Vakken MBA - Strategie + M&O

€ 30,98   € 25,49

3x verkocht

2 items
 • 1. Scriptie - Onderzoek strategisch management - eindcijfer 9
 • 2. Essay - Essay management en organisatie - eindcijfer 8,5

Vakken MBA - Integrale eindopdracht + Strategie

€ 25,98   € 20,49

6x verkocht

2 items
 • 1. Scriptie - Integrale eindopdracht mba - eindcijfer 7,8
 • 2. Scriptie - Onderzoek strategisch management - eindcijfer 9

Vakken MBA - HRM + Strategie + M&O + integrale eindopdracht

€ 51,96   € 42,99

4x verkocht

4 items
 • 1. Scriptie - Onderzoek strategisch management - eindcijfer 9
 • 2. Scriptie - Verbeterplan human resources management - eindcijfer 7
 • 3. Essay - Essay management en organisatie - eindcijfer 8,5
 • 4. Scriptie - Integrale eindopdracht mba - eindcijfer 7,8

Alle vakken eerste jaar MBA NCOI - HRM, FM, M&O, SM en integrale opdracht

€ 62,45   € 50,49

11x verkocht

5 items
 • 1. Case - Eindopdracht financieel management - eindcijfer 7
 • 2. Scriptie - Integrale eindopdracht mba - eindcijfer 7,8
 • 3. Scriptie - Onderzoek strategisch management - eindcijfer 9
 • 4. Scriptie - Verbeterplan human resources management - eindcijfer 7
 • 5. Essay - Essay management en organisatie - eindcijfer 8,5

Alle vakken eerste en tweede jaar MBA NCOI

€ 96,42   € 70,49

7x verkocht

8 items
 • 1. Case - Examencase bedrijfskundig procesmanagement - eindcijfer 7,5
 • 2. Case - Reflectieverslag persoonlijk leiderschap - eindcijfer 7
 • 3. Scriptie - Onderzoek verandermanagement - eindcijfer 9
 • 4. Case - Eindopdracht financieel management - eindcijfer 7
 • 5. Scriptie - Integrale eindopdracht mba - eindcijfer 7,8
 • Meer zien

19  beoordelingen

Door: jetwesseling • 1 maand geleden

Door: paschagroot • 4 maanden geleden

Door: lisisassen • 9 maanden geleden

Door: ejenjolanda • 9 maanden geleden

Door: renatedegroot • 11 maanden geleden

Door: wvanhemmen • 11 maanden geleden

Klopt het is een duidelijk verslag en ik kan duidelijk zien waarin ik fouten heb gemaakt vergeleken met mijn eigen verslag.

Bekijk meer beoordelingen  

De beste samenvattingen

Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen geschreven door jouw medestudenten.

Voorkom herkansingen

Met de samenvattingen van je medestudenten weet je zeker dat je goed voorbereid de tentamens ingaat. Al meer dan 400.000 samenvattingen zijn geschreven door jouw medestudenten. Zij weten precies waar de valkuilen zitten en welke zaken uit de colleges belangrijk zijn. Zo kom jij op het tentamen goed voor de dag en voorkom je herkansingen.

Haal hogere cijfers

Mis helemaal niets meer van de tentamenstof doordat de samenvattingen geschreven zijn door jouw medestudenten voor jouw studie en vakken. Geen algemene boeksamenvattingen dus, maar precies de zaken die op jouw tentamens van toepassing zijn.

Verdien geld met studeren

Schrijf jij veel samenvattingen? Verdien honderden euro’s per maand door de samenvattingen die je toch al schrijft te verkopen aan je medestudenten. Vorig jaar verdienden studenten al meer dan €500.000,- aan het verkopen van hun samenvattingen.

15,49  57x  verkocht
 • (19)
  Toevoegen