VERKOPEN
Zoeken
CASE
€10,00
Ook beschikbaar in bundel v.a. €12,50
Op verlanglijstje
Niet goed, geld terug
Document is direct beschikbaar
Beter voorbereid op je tentamens
184
23
(6)

Examencase Bedrijfskundig Procesmanagement - eindcijfer 7,5

Acht vragen vormen de eindopdracht van de masterclass Bedrijfskundig procesmanagement. Het vak is vanuit de NCOI beoordeeld met een 7,5. De feedback is aan het bestand toegevoegd. De opdracht vanuit de NCOI luidt: Examen Exameninformatie: student Stap 1: Wat levert de student in? Deze Masterclass wordt afgesloten met een examencase met als onderwerp Mass Personalisation. De examencase bestaat uit een document met knipsels en drie artikelen. Dit zijn stukjes informatie afkomstig van het internet (zoekbegrip mass personalisation) en hebben als doel u op weg te helpen. Ga zelf ook op zoek naar aanvullende info. Het document met knipsels en de drie internetartikelen zijn onder aan deze pagina als download toegevoegd. Stap 2: waar moet de opdracht aan voldoen? In de examencase werkt u acht open vragen uit. Bij het beantwoorden van deze vragen houdt u rekening met zowel het theoretisch kader als de koppeling naar uw eigen praktijk. De examencase is een individuele opdracht, waaraan u zelfstandig werkt. Houd bij het beantwoorden van de vragen rekening met de volgende punten: 1.Naast de theorieën en modellen die in de verplichte literatuur voor deze Masterclass zijn behandeld, gebruikt u minimaal één wetenschappelijke invalshoek. Deze kan een of meerdere artikelen bevatten. 2.U wordt verzocht om in geval van ontbrekende informatie aannames te vermelden. Geef deze duidelijk aan. Benader in geen geval (genoemde) bedrijven om meer informatie te verzamelen. 3.Indien er in de vraag wordt verwezen naar uw eigen praktijk, dan bent u verplicht om uw werkomgeving in het antwoord te gebruiken. Tot slot voegt u een persoonlijke reflectie toe. In de reflectie gaat u in op de algemene leerdoelen van de Masterclass, de gemaakt praktijkopdrachten in les 4 en 6, de meerwaarde van deze Masterclass en uw ontwikkelpunten. Indien van toepassing betrekt u ook de voorgaande Masterclasses en de lessen onderzoeksvaardigheden in uw reflectie. Examencasevragen Sommige stakeholders in organisaties stellen eisen die lastig met elkaar te verenigen zijn. Een uitdaging waar veel organisaties tegenwoordig voor staan, is een balans vinden tussen enerzijds veeleisende klanten, die het liefst producten en diensten op maat willen hebben en anderzijds de roep van diezelfde klanten om producten met lage prijzen. Vanuit het perspectief van procesmanagement (het besturen en beheersen van processen en het verbeteren en vernieuwen van processen) en operations management plaatst dit managers voor grote uitdagingen. In de downloads wordt op een directe en soms op een indirecte manier aandacht besteed aan dit duivelse dilemma. Lees de artikelen aandachtig door en geef antwoord op de vragen. Vraag 1 (Artikel The Deloitte Consumer Review en knipsel 1 en 2) Geef aan wat de belangrijkste gevolgen zijn van mass personalization voor het managen van de bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Denk hierbij onder meer aan aspecten als het primaire proces binnen een organisatie, de dilemma’s waar een organisatie voor komt te staan en de informatie die een organisatie nodig heeft om naar oplossingen voor die dilemma’s te zoeken. Vraag 2 (Artikel The Deloitte Consumer Review en knipsel 1 en 2) Bij mass personalization speelt de klant een grote rol en dus de interactie tussen het bedrijf of de organisatie aan de ene kant en de klant aan de andere kant. Geef aan wat de belangrijkste activiteiten zijn die een bedrijf goed moet organiseren om het genereren en het verwerken van orders (dus de klantorders) goed te laten verlopen. Vraag 3 (Artikel Value Stream Management for Lean Office en knipsel 1 en 2) Mass personalization heeft niet alleen gevolgen voor de processen in een organisatie, maar natuurlijk ook voor de producten en diensten die een organisatie levert aan haar klanten. Hoe valt mass personalization te rijmen met de bewering dat standaardisatie, eenheid van product en/of dienst, een must is om kostengunstig te produceren en fouten (waste) te voorkomen? Kan mass personalization gecombineerd worden met een smaller assortiment en wat betekent dit voor de manier waarop organisaties hun processen moeten inrichten? Vraag 4 (Artikel Value Stream Management for Lean Office en knipsel 6 en 7) In de bijlages staat onder meer informatie over Mars en Klaverblad. Geef uw onderbouwde mening over de mate waarin deze bedrijven op weg zijn naar mass personalization. In uw antwoord geeft u tevens aan hoe de ondernemingen zijn gestructureerd en brengt u aan de hand van publiek beschikbare informatie de belangrijkste processen van deze organisaties in kaart. Maak daarbij een VSM en een Steady-statemodel van het “productieproces” en geef aan hoe u het productieproces typeert. Vraag 5 (Artikel Passend innoveren en knipsel 3 en 4) Stel, u bent managementconsultant voor de directies van Mars en Klaverblad en u wordt gevraagd een advies te geven over de manier waarop beide organisaties mass personalization tot grote hoogte kunnen verheffen. Wat zou u de directies adviseren over de stappen die zij achtereenvolgens zou moeten zetten? (Let op: de inhoudelijke stappen.) Besteed in uw antwoord in ieder geval aandacht aan de manier waarop de productie/dienst-organisatie zou moeten worden ingericht en de samenwerking met ketenpartners. Vraag 6 (knipsel 3,4 en 5) In de bijlagen vindt u ook informatie over de veranderingen in de zorg en een artikel over digitale disruptie. In het artikel wordt gesteld dat geen enkele organisatie er aan ontkomt. Wat betekent deze veranderingen en de digitale disruptie in het algemeen voor de processen in de zorg en welke wijzigingen in het Steady-statemodel zijn nodig om de zorgprocessen voorspelbaar en beheersbaar te houden? Vraag 7 Als de trend naar mass personalization doorzet, zal dat ook voor uw eigen organisatie gevolgen hebben (dus ook als er al sprake is van personalization, wat is dan de volgende stap hierin?). Geef kort aan wat die gevolgen zouden zijn voor het primaire proces in uw organisatie. Denk hierbij aan zaken als de inrichting, de structuur, het verbeteren en vernieuwen, het gebruik van e-businessconcepten, maar ook aan het besturen en beheersen. Vraag 8 Stel, mass personalization gaat zijn beslag krijgen in uw organisatie. Welke rol zou u daar vanuit uw huidige functie bij willen en kunnen spelen? Let daarbij op punten als: de plaats van uw afdeling in het proces van mass personalization, uw rol binnen uw afdeling, uw rol binnen de hele organisatie. Laat zien hoe u een positieve bijdrage kunt leveren. Stap 3: Wat is de opbouw en structuur van de examencase? De examencase bevat minimaal de volgende onderdelen: •Voorblad met de volgende informatie: - Voorletters en naam - Studentnummer - Datum - NCOI - Naam van de opleiding die u volgt - Naam van de Masterclass •Voorwoord U stelt zich voor en beschrijft de persoonlijke aanleiding voor de inhoudelijke keuze voor uw eindopdracht. •Samenvatting (maximaal 1 A4’tje) U maakt een samenvatting van maximaal 1 pagina van de inhoud van uw eindopdracht. Deze samenvatting moet compleet en begrijpelijk zijn voor iemand die de eindopdracht niet heeft gelezen. •Inhoudsopgave •Uitwerking open vragen Elke vraag werkt u afzonderlijk uit. •Reflectie (maximaal 1 A4'tje) •Literatuurlijst •Bijlagen (eventueel) De uitwerking van uw examencase bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 pagina’s opgemaakte hoofdtekst en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s. Indien u het aantal pagina’s overschrijdt, kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling. Alle informatie over het inleveren van uw examencase vindt u op e-Connect onder ‘Examens’ en ‘Help’. We raden u aan zo snel mogelijk te beginnen met uw examencase. Gebruik literatuurverwijzingen U vindt in de download bij de exameninformatie een document met richtlijnen voor het gebruik van literatuurverwijzingen. U dient deze richtlijnen aan te houden.

Laatste update van het document: 3 maanden geleden
Voorbeeld 3 van de 22 pagina's
-- gesponsord bericht van onze partner --

Beoordelingen ( 6 )
Door mulderarjan  · 3 weken geleden
Door pebroer  · 1 maand geleden
Door ssimons  · 2 maanden geleden
Door renatedegroot  · 2 maanden geleden
Door anneketol  · 2 maanden geleden
CASE
€10,00
Ook beschikbaar in bundel v.a. €12,50
Op verlanglijstje
Niet goed, geld terug
Document is direct beschikbaar
Beter voorbereid op je tentamens
184
23
(6)
Document informatie
Gekoppelde school, studie & vak
Over het document
Heel boek samengevat?
onbekend
Geupload op
22 januari 2019
Aantal pagina's
22
Geschreven in
2018/2019
Type
Case
Docent(en)
Onbekend
Cijfer
Onbekend
Gekoppeld boek
Titel boek
Operations Management
Auteur(s)
Alistair Brandon-Jones, Nigel Slack
Jaar
Onbekend
Druk
1
Verkoper
GOUD  
debedrijfskundegroep
Lid sinds 1 jaar geleden
344 documenten verkocht
Ontvangen beoordelingen:
18
44
27
1
3
Meer vakken binnen Marketing Management / Business Marketing - NCOI

De beste samenvattingen

Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen geschreven door jouw medestudenten.
Voorkom herkansingen
Met de samenvattingen van je medestudenten weet je zeker dat je goed voorbereid de tentamens ingaat. Al meer dan 400.000 samenvattingen zijn geschreven door jouw medestudenten. Zij weten precies waar de valkuilen zitten en welke zaken uit de colleges belangrijk zijn. Zo kom jij op het tentamen goed voor de dag en voorkom je herkansingen.
Haal hogere cijfers
Mis helemaal niets meer van de tentamenstof doordat de samenvattingen geschreven zijn door jouw medestudenten voor jouw studie en vakken. Geen algemene boeksamenvattingen dus, maar precies de zaken die op jouw tentamens van toepassing zijn.
Verdien geld met studeren
Schrijf jij veel samenvattingen? Verdien honderden euro’s per maand door de samenvattingen die je toch al schrijft te verkopen aan je medestudenten. Vorig jaar verdienden studenten al meer dan €500.000,- aan het verkopen van hun samenvattingen.
×