Alle 73 resultaten

Samen opvoeden en Artikelen Jeugd en Omgeving (reader)

(2)
€4,49
5x  verkocht

7,9 behaald met samenvatting voor jeugd en omgeving. H1.3-1.6, 2, 3, 4, 5 en 6. Artikelen reader: Boundary crossing (samenvatting), tekst in dialoog treden (p. 53-65), NJI wat werkt bij integrale jeugdhulp, IHA NTO-effect, leerlingbegeleiding (H5), uitgangspunten 1-zorgroute, onderwijs en jeugdhulp in verbinding en micha de winter. Powerpoint van de werkcolleges zijn ook gebruikt tijdens het maken van samenvatting.

i Bekijk extra informatie x
 •  Boek & Bundel
 • Samenvatting
 •  • 21 pagina's • 
 • door mariloudegans • 
 • geupload  27-11-2018
Snel bekijken
i x

Samenvatting tentamen Jeugd en Zorg en Wet (onderdeel zorg)

(2)
€3,49
3x  verkocht

Deze samenvatting gaat over de tentamenstof van het onderdeel Zorg van het tentamen Jeugd en Zorg en Wet. De volgende artikelen komen hierin aan bod: - Focus op jeugdcrimininaliteit H4 en H6 - Over de Grens? Gids voor ouders - Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld H1 en H3 - Basismodel meldcode huiselijk geweld en kinderopvang - Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - LIRIK - korte toelichting - Factsheet Jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking - Oo...

i Bekijk extra informatie x
 •  Bundel
 • Samenvatting
 •  • 28 pagina's • 
 • door melisssx • 
 • geupload  07-05-2019
Snel bekijken
i x

Samenvatting onderdeel Jeugd en Zorg van van Jeugd en Zorg en Wet - Artikelen ELO

(3)
€3,49
2x  verkocht

Alles wat je nodig hebt voor het tentamen van jeugd en zorg: - Focus op jeugdcriminaliteit H4 (p 39-57) en H6 (p 69-72) PP sheets - Over de grens? Gids voor ouders - Boek handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld H1 (p 19-26) en H3 (p45-55) PDF - Basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling - Afwegingskader H1 tot H4 - Licht instrument risicotaxatie kinderveiligheid - Factsheet; jeugdigen met LVB van VOB alle 11 pagina’s - Oorzaken en risicofactoren LVB van NJI - NJI ...

i Bekijk extra informatie x
 •  Bundel
 • Samenvatting
 •  • 27 pagina's • 
 • door mariloudegans • 
 • geupload  08-05-2019
Snel bekijken
i x

Gedrag- & Opvoedingsproblemen: Samenvatting artikel: Richtlijnen NJI Multiprobleemgezinnen

(1)
€3,48
2x  verkocht

Dit document is een samenvatting van het artikel: Richtlijnen NJI Multiprobleemgezinnen. (2015). (Aangeschreven literatuur voor het vak gedrags- en opvoedingsproblemen SPO pre-master orthopedagogiek te Groningen, college 2, 3 en 4).

i Bekijk extra informatie x
 • Samenvatting
 •  • 17 pagina's • 
 • door chrnos • 
 • geupload  12-03-2019
Snel bekijken
i x

Gedrag- & Opvoedingsproblemen: Samenvatting: Richtlijn ernstige gedragsproblemen (2015)

(1)
€3,48
2x  verkocht

Dit document is een samenvatting van de Richtlijn ernstige gedragsproblemen 2015. Geschreven door: Lange, M. de, Matthys, W., Foolen, N., Addink, A., Oudhof, M. & Vermeij, K. Utrecht: NJi, NVO, NVMW, NIP. (Aangeschreven literatuur gedrags- en opvoedingsproblemen SPO pre-master orthopedagogiek Groningen, college 6).

i Bekijk extra informatie x
 • Samenvatting
 •  • 21 pagina's • 
 • door chrnos • 
 • geupload  18-03-2019
Snel bekijken
i x

Gedrag- & Opvoedingsproblemen: Samenvatting van het artikel: Angst(stoornissen) - wat werkt? NJI.

(1)
€2,99
1x  verkocht

Dit document is een samenvatting van het artikel van het NJI wat gaat over wat werkt bij angststoornissen. (Aangeschreven literatuur voor het vak gedrags- en opvoedingsproblemen SPO pre-master orthopedagogiek te Groningen, college 5)

i Bekijk extra informatie x
 • Samenvatting
 •  • 8 pagina's • 
 • door chrnos • 
 • geupload  08-03-2019
Snel bekijken
i x

Gedrag- & Opvoedingsproblemen: Samenvatting literatuur college 6 - Externaliserende problematiek

(1)
€2,99
1x  verkocht

Dit document is een samenvatting van alle literatuur voor college 6 - externaliserende problematiek van het vak: gedrags- en opvoedingsproblemen SPO pre-master orthopedagogiek te Groningen. - Lange, M. de, Matthys, W., Foolen, N., Addink, A., Oudhof, M. & Vermeij, K. (2015). Richtlijn ernstige gedragsproblemen. Utrecht: NJi, NVO, NVMW, NIP.

i Bekijk extra informatie x
 •  Bundel
 • Samenvatting
 •  • 22 pagina's • 
 • door chrnos • 
 • geupload  18-03-2019
Snel bekijken
i x

Gedrag- & Opvoedingsproblemen: Samenvatting literatuur college 5 - Internaliserende problematiek (gedrags- en opvoedingsproblemen)

(0)
€3,48
1x  verkocht

Dit document is een samenvatting van de literatuur wat aangeschreven staat voor college 5 van het vak gedrags- en opvoedingsproblemen (SPO pre-master orthopedagogiek Groningen). De literatuur bestaat uit 2 artikelen van het NJI: - Rooijen-Mutsaers , K. van (2013). Wat werkt bij jeugdigen met angststoornissen. Utrecht: NJi. - Rooijen-Mutsaers, K. van (2013). Wat werkt bij jeugdigen met een depressie. Utrecht: NJi.

i Bekijk extra informatie x
 •  Bundel
 • Samenvatting
 •  • 19 pagina's • 
 • door chrnos • 
 • geupload  08-03-2019
Snel bekijken
i x

Gedrag- & Opvoedingsproblemen: Samenvatting artikel: Depressie - wat werkt (NJI)

(0)
€2,99
0x  verkocht

In dit document vindt u een samenvatting van het artikel: Depressie - wat werkt (van het NJI). "Wat werkt bij jeugdigen met een depressie." Het hele artikel is verwerkt in de samenvatting. Dit artikel is een van de literatuurbronnen die nodig zijn voor het vak gedrags- en opvoedingsproblemen aan de SPO pre-master orthopedagogiek (college 5).

i Bekijk extra informatie x
 • Samenvatting
 •  • 11 pagina's • 
 • door chrnos • 
 • geupload  06-03-2019
Snel bekijken
i x