Meld schending auteursrecht

Meld schending auteursrecht

Misbruik van digitale services is helaas nog steeds een veel voorkomend iets binnen de 'virtuele' wereld. Mocht het nu voorkomen dat jouw document wordt gekenmerkt als plagiaat door iemand anders, dan is dit natuurlijk vrij knullig. We zullen in dergelijke situaties de 'misbruik meldende' partij een kans geven te bewijzen dat er plagiaat in het spel is. Mocht Stuvia besluiten de misbruik meldende partij in het gelijk te stellen, aan de hand van de ernst, dan zal worden besloten het document of de persoon in kwestie te verwijderen van het platform.

Lees verder

Respecteer het Werk van Anderen

Stuvia is een platform waar we open moeten staan voor het delen van kennis en waar we onze kennis beschikbaar stellen aan andere gebruikers. Het is niet de bedoeling dat hier op een verkeerde manier gebruik van wordt gemaakt.

Hoe kunnen mensen of partijen plagiaat melden? Er is bij ieder document een 'dit document is niet oké' link terug vinden op het platform, waarop mensen kunnen klikken om misbruik te melden.

Voordat je misbruik meldt, kijk dan wel goed of er ook echt plagiaat of een andere vorm van misbruik in het spel is. Het heeft geen zin om ondoordacht misbruik te melden. De melding moet namelijk gedaan worden in de vorm van een e-mail en dient minstens (zoals ook in de gebruikersvoorwaarden in Artikel 8 staat vermeld):


  • de beschrijving en vindplaats op het Platform te bevatten van het Studiemateriaal dat naar jouw mening inbreuk maakt;
  • een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw (Intellectuele Eigendoms)rechten en te specificeren waarom dat zo is;
  • contact informatie te bevatten waar Stuvia contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
  • een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en dat je de eigenaar bent van de betrokken Intellectuele Eigendomsrechten; en
  • te zijn ondertekend door degene bij wie de Intellectuele Eigendomsrechten berusten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens deze persoon.

Meld schending auteursrecht

Nogmaals, zorg dat jij niet wordt erkend als fraudeur. Dit zou zonde zijn, want Stuvia biedt je zoveel mogelijkheden. Wees respectvol naar bestaand werk, leer ervan, creëer je eigen werk en begin met verdienen. After all, dit is wat ons allemaal zal helpen!

Ervaringen van de Stuvia Community

Laat alles zien

Ervaringen van de Stuvia Community

Laat alles zien