Onderzoek Verandermanagement - eindcijfer 9 - €15,49   In winkelwagen

Scriptie

Onderzoek Verandermanagement - eindcijfer 9

Laatste update van het document: 1 jaar geleden

Dit veranderkundig onderzoek hoort bij de eindopdracht van de masterclass Verandermanagement aan de NCOI. Het vak is onderdeel van de master Culture & Change, maar kan ook als keuzevak gedaan worden bij andere masters. In dit onderzoek is de veranderbereidheid binnen een middelgrote afdeling onderzocht aan de hand van de DINAMO vragenlijst. Het eindcijfer voor dit werkstuk is een 9. Ik heb de feedback vanuit de NCOI toegevoegd op de laatste pagina van het stuk. De opdracht vanuit de NCOI voor het eindopdracht van het vak Verandermanagement luidt: Exameninformatie Stap 1: Wat levert u in? Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een praktijkonderzoek, dat u individueel uitvoert. Bij het maken van uw eindopdracht staat de praktijk, uw eigen organisatie of de beroepsgroep, centraal. Het doel van het praktijkonderzoek is een bijdrage te leveren aan de oplossing van een (organisatie)probleem of vraagstuk. Algemene instructie bij de praktijkopdracht U doet een onderzoek naar aanleiding van een door u geformuleerde probleemdefinitie. U heeft in uw eigen praktijk (of in de beroepsgroep) een probleem of een vraagstuk onderkend, dat u nader wilt onderzoeken aan de hand van relevante, wetenschappelijke theorieën en de hierop gebaseerde modellen. Ook filosofische concepten kunnen ten grondslag liggen aan uw onderzoek. U formuleert een centrale onderzoeksvraag en deelvragen. U licht de relevantie van de gekozen theorieën toe en geeft aan welke deelvraag of een combinatie van verschillende deelvragen hiermee wordt beantwoord. U voert een onderzoek uit in de praktijk om antwoorden te vinden op de centrale onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen. U formuleert conclusies en aanbevelingen. U schrijft een onderzoeksverslag over uw onderzoek naar dit probleem of vraagstuk. Door het vergroten van het inzicht in de aard van de problematiek, kunt u een zichtbare bijdrage leveren aan de oplossing ervan. Door middel van het praktijkonderzoek laat u zien welke kennis en/of vaardigheden u heeft opgedaan in deze Masterclass en maakt u de koppeling tussen de theorie en de praktijk. Stap 2: Waar moet de opdracht aan voldoen? U voert een praktijkonderzoek uit en onderbouwt dat met relevante en actuele (wetenschappelijke) literatuur. Hierbij maakt u gebruik van literatuur zoals deze is aangeboden in de lessen en minimaal 3 relevante actuele artikelen die u zelf opzoekt via Google Scholar of op andere wijze. Om te voldoen aan de leerdoelen van de masterclass past u in uw onderzoek een kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeksmethode toe (of een mix van beide) gericht op een diagnose van één van de onderstaande onderwerpen uit deze Masterclass: - Verandercapaciteit - Veranderbereidheid - Veranderdynamiek - Verandernoodzaak - De effectiviteit van veranderstrategieën - De effectiviteit van interventiemethoden - Evaluatie van een organisatieverandering - Leiderschap bij verandering Een document met een toelichting over het doen van onderzoek ter afsluiting van een Masterclass bij NCOI treft u aan in de download bij deze exameninformatie. 1.U doet een onderzoek naar aanleiding van een door u geformuleerde probleemdefinitie. U heeft in uw eigen praktijk (of in de beroepsgroep) een probleem of een vraagstuk onderkend, dat u nader wilt onderzoeken aan de hand van relevante, wetenschappelijke theorieën en de hierop gebaseerde modellen. Ook filosofische concepten kunnen ten grondslag liggen aan uw onderzoek. 2.U formuleert een centrale onderzoeksvraag en deelvragen. 3.U licht de relevantie van de gekozen theorieën toe en geeft aan welke deelvraag of een combinatie van verschillende deelvragen hiermee wordt beantwoord. 4.U voert een onderzoek uit in de praktijk om antwoorden te vinden op de centrale onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen. 5.U formuleert conclusies en aanbevelingen. 6.U schrijft een onderzoeksverslag over uw onderzoek naar dit probleem of vraagstuk. Door het vergroten van het inzicht in de aard van de problematiek, kunt u een zichtbare bijdrage leveren aan de oplossing ervan. Door middel van het praktijkonderzoek laat u zien welke kennis en/of vaardigheden u heeft opgedaan in deze Masterclass en maakt u de koppeling tussen de theorie en de praktijk. Het kan ook voorkomen dat in de opdracht nadrukkelijk het accent gelegd wordt op een onderdeel van de onderzoekcyclus, bijvoorbeeld het stellen van een diagnose of data-analyse naar aanleiding van een bestaande gevalideerde vragenlijst. 7.U reflecteert op de algemene leerdoelen van de Masterclass, de gemaakte praktijkopdrachten in les 4 en 6, de meerwaarde van de door u gevolgde Masterclass, uw ontwikkelpunten voor de volgende masterclasses en indien van toepassing betrekt u ook de voorgaande Masterclasses en de lessen onderzoeksvaardigheden in uw reflectie. Indien u gebruik wilt maken van de DINAMO-vragenlijst voor onderzoek naar de veranderbereidheid in uw organisatie, verzoeken we u vriendelijk om voor afspraken en ondersteuning contact op te nemen met de auteur Erwin Metselaar via het contactformulier op http://www.changemanager.nl. Toepassing van een fasemodel Een belangrijke plek in deze Masterclass is ingericht voor diverse fasemodellen met bijbehorende slaag- en faalfactoren (volgens Lewin, Kotter, Cozijnsen etc.). Als aanvullend examencriterium is daarom opgenomen dat u één fasemodel toepast in uw verslag. U laat aan de hand van dit door u gekozen fasenmodel zien in welke fase van organisatieverandering uw casus zich bevindt en welke slaag- en faalfactoren daarin van belang zijn. Stap 3 : Wat is de opbouw en structuur van het praktijkonderzoek? Het door u ingeleverde praktijkonderzoek bevat minimaal de volgende onderdelen: •Voorblad. •Voorwoord (u stelt uzelf voor en beschrijft de aanleiding voor de inhoudelijke keuze voor uw eindopdracht). •Samenvatting (maximaal 1 A4’tje). •Inhoudsopgave. •Inleiding (beschrijf hier de aanleiding en hoe u tot uw probleemdefinitie, centrale onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen bent gekomen evenals de relevantie van het onderwerp voor uw organisatie). •Aan de inleiding voegt u een analyse van de praktijksituatie toe aan de hand van een fasemodel zoals hierboven beschreven •Theoretisch kader op basis van minimaal 3 relevante, actuele artikelen die u zelf opzoekt via Google Scholar (of andere wijze) •Methoden van onderzoek en resultaten van de diagnose, kwalitatief en/of kwantitatief (u geeft in een hoofdstuk beknopt aan welke onderzoeksmethoden u heeft gebruikt om uw centrale onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen te beantwoorden. U verantwoordt de gekozen onderzoeksmethode en de analyse van de onderzoeksdata). •Conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de verandaanpak (de conclusies volgen uit de resultaten van het onderzoek. De conclusies zijn kernachtig geformuleerd en bevatten geen nieuwe thema’s. De aanbevelingen vloeien logisch voort uit de conclusies, bevatten geen nieuwe thema’s en zijn kernachtig geformuleerd.) •Reflectie (maximaal 1 A4’tje)). •Bijlagen (eventueel) Uw praktijkonderzoek bestaat uit minimaal 15 en maximaal 20 pagina’s opgemaakte hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s. Indien u het aantal pagina’s overschrijdt, dan kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling, namelijk in de vorm van puntenaftrek. Het is aan de onafhankelijke beoordelaar of de overschrijding van het aantal pagina’s relevant is voor de opdracht. Voorzie uw praktijkonderzoek van een voorblad waarop u de volgende informatie zet: • Voorletters en naam • Studentnummer • Datum • NCOI • Naam van de opleiding die u volgt • Naam Masterclass • De naam van de docent Alle informatie over het inleveren van het praktijkonderzoek vindt u op e-Connect onder de tabbladen ‘Examens’, ‘Help’ en ‘Studiewijzer’.

Voorbeeld 4 van de 34  pagina's

debedrijfskundegroep

Ook beschikbaar in bundel 3

15 beoordelingen

Door: visadus20 • 3 weken geleden

Door: odemirkol • 1 maand geleden

Door: Frederik1 • 2 maanden geleden

Door: floorbeurskens • 4 maanden geleden

Door: mascha-h • 5 maanden geleden

Door: Gjl • 6 maanden geleden

Bekijk meer beoordelingen  

De beste samenvattingen

Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen geschreven door jouw medestudenten.

Voorkom herkansingen

Met de samenvattingen van je medestudenten weet je zeker dat je goed voorbereid de tentamens ingaat. Al meer dan 400.000 samenvattingen zijn geschreven door jouw medestudenten. Zij weten precies waar de valkuilen zitten en welke zaken uit de colleges belangrijk zijn. Zo kom jij op het tentamen goed voor de dag en voorkom je herkansingen.

Haal hogere cijfers

Mis helemaal niets meer van de tentamenstof doordat de samenvattingen geschreven zijn door jouw medestudenten voor jouw studie en vakken. Geen algemene boeksamenvattingen dus, maar precies de zaken die op jouw tentamens van toepassing zijn.

Verdien geld met studeren

Schrijf jij veel samenvattingen? Verdien honderden euro’s per maand door de samenvattingen die je toch al schrijft te verkopen aan je medestudenten. Vorig jaar verdienden studenten al meer dan €500.000,- aan het verkopen van hun samenvattingen.

15,49  67x  verkocht
  • (15)
  Toevoegen