Moduleopdracht Personeelsplanning en Organisatie - €11,99   In winkelwagen

Meer samenvattingen voor Human Resource Management bekijken? Bekijk al het beschikbare studiemateriaal op de Human Resource Management overzichtspagina 

Overig

Moduleopdracht Personeelsplanning en Organisatie

Beoordeeld met een 8,5! >>> Beoordeling: De opdracht is uitgevoerd zoals beschreven in de exameninformatie. Alle verplichte onderdelen worden structureel beschreven. De theorie wordt selectief toegepast. Onderbouwing is afgewogen, intentioneel en van goede kwaliteit. De theorie wordt structureel en direct toegepast op het onderwerp in de tekst. In de toekomst meer aandacht geven aan de verwijzingen naar de literatuur De uitwerking is leesbaar en begrijpelijk. Het taalgebruik helder en correct. De structuur is helder. Ik heb deze uitwerking met genoegen gelezen. >>> Opdracht: De moduleopdracht is een vaste opdracht waarbij u zelf geen probleemstelling formuleert. U maakt de opdracht individueel en zelfstandig. Als de moduleopdracht met een voldoende (≥ 5,5) wordt beoordeeld, heeft u aangetoond dat u de algemene leerdoelen van deze module beheerst. Opdracht: Personeelsreductie, personeelsgroei en/of reorganisatie staan hoog op de agenda van veel organisaties in deze dynamische tijd op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant barst in sommige branches de 'battle of talent' alweer behoorlijk los. Door deze bewegingen ligt er een grote druk op de zorgvuldige planning van benodigde aantallen en kwaliteiten van medewerkers. In deze moduleopdracht gaat u uw blik op de toekomst richten en schrijft u een plan voor een toekomstige HRM-vacature binnen uw organisatie. Dit kan een vacature op het gebied van HRM zijn die binnen een jaar gaat ontstaan, maar u kunt uw blik ook verder op de toekomst richten. Deze moduleopdracht kunt u maken op basis van uw organisatie of aan de hand van een organisatie in uw (directe) omgeving. Stap 1. Wat levert u in? Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht die u individueel maakt. Deze moduleopdracht kunt u maken op basis van uw eigen organisatie of aan de hand van een organisatie in uw (directe) omgeving. U levert een plan in waarin u de toekomstige HRM-vacature binnen uw organisatie uitwerkt. Dit plan richt u aan het management van uw organisatie. Stap 2: Waar moet de opdracht aan voldoen? De volgende onderdelen werkt u uit in uw opdracht: 1. Kies een functie op het gebied van HRM in een voor u bekende sector. Beargumenteer waarom u kiest voor deze functie. Houdt hierbij rekening met ontwikkelingen binnen het vakgebied HRM, zoals nieuwe taken en rollen. Maak uw keuze voor een functie zo concreet mogelijk. 2.Beschrijf kort de invloed van één maatschappelijke ontwikkeling en één ontwikkeling binnen de organisatie op de inhoud van deze HRM-functie. 3. Beschrijf welke competenties gewenst zijn om met deze ontwikkelingen te kunnen omgaan. Denk aan competenties die nu actueel zijn en competenties die in de toekomst nog belangrijker worden. Beschrijf concreet welk gedrag of welke kennis en ervaring gewenst is. 4. Geef op basis van stap 3 aan welke vier selectiecriteria terug moeten komen in een toekomstige HRM-vacature. De selectiecriteria bevatten zowel harde als zachte eisen. 5. Beschrijf hoe u gaat werven voor deze vacature. Maak een plan om de doelgroep te benaderen en te zorgen voor voldoende geschikte kandidaten. Adviseer het management over welke wervingskanalen ingezet kunnen worden. Kies drie geschikte wervingskanalen uit en onderbouw hoe u er bij elk wervingskanaal voor zorgt dat de juiste kandidaten gevonden worden en dat er niet te veel en niet te weinig kandidaten reageren. 6. Adviseer het management van de organisatie hoe strategische personeelsplanning voor de HRM-functie toegepast kan worden. Beschrijf twee acties die u adviseert voor de HRM-functie in de door u gekozen sector of organisatie. U kunt denken aan het doen van een analyse of het gebruik van een tool. Beperk uzelf in uw advies tot twee onderdelen uit de behandelde aanpak voor strategische personeelsplanning. Betrek in uw advies in ieder geval de mogelijkheden voor intern doorstromen naar een HRM-functie vanuit een andere staf- of managementrol. Stap 3: Wat is de opbouw en structuur van de opdracht? De moduleopdracht bevat minimaal de volgende onderdelen: - voorblad; - voorwoord (in het voorwoord stelt u uzelf voor, geeft u aan voor wie u de moduleopdracht schrijft en geeft u de persoonlijke aanleiding weer voor het schrijven van de moduleopdracht); - samenvatting (maximaal 1 pagina); - inhoudsopgave; - inleiding (in de inleiding beschrijft u de organisatie waarvoor u uw moduleopdracht heeft gemaakt evenals het belang en de opzet van uw moduleopdracht); - de uitwerking van stap 2; - literatuurlijst (overzicht van alle schriftelijke bronnen die u heeft geraadpleegd, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur); - relevante bijlagen (eventueel). De moduleopdracht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 pagina’s opgemaakte hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximum aantal pagina’s. Indien u het aantal pagina’s overschrijdt, dan kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling, namelijk in de vorm van puntenaftrek. Het is aan de onafhankelijke beoordelaar of de overschrijding van het aantal pagina’s relevant is voor de opdracht. U schrijft de opdracht in de derde persoonsvorm. Voorzie uw moduleopdracht van een voorpagina waarop u de volgende informatie zet: • Voorletters en naam • Studentnummer • Datum • NCOI • Naam van de opleiding die u volgt • Naam module • Naam van de docent

Voorbeeld 2 van de 14  pagina's

riannehrm

De beste samenvattingen

Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen geschreven door jouw medestudenten.

Voorkom herkansingen

Met de samenvattingen van je medestudenten weet je zeker dat je goed voorbereid de tentamens ingaat. Al meer dan 400.000 samenvattingen zijn geschreven door jouw medestudenten. Zij weten precies waar de valkuilen zitten en welke zaken uit de colleges belangrijk zijn. Zo kom jij op het tentamen goed voor de dag en voorkom je herkansingen.

Haal hogere cijfers

Mis helemaal niets meer van de tentamenstof doordat de samenvattingen geschreven zijn door jouw medestudenten voor jouw studie en vakken. Geen algemene boeksamenvattingen dus, maar precies de zaken die op jouw tentamens van toepassing zijn.

Verdien geld met studeren

Schrijf jij veel samenvattingen? Verdien honderden euro’s per maand door de samenvattingen die je toch al schrijft te verkopen aan je medestudenten. Vorig jaar verdienden studenten al meer dan €500.000,- aan het verkopen van hun samenvattingen.

11,99
  • (0)
  Kopen